Kompetencja kulturowa - nowa umiejętność pożądana na rynku pracy

Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku znalazła się na pierwszym miejscu wśród 10 najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy wg Hays Poland podał Forbes na początku 2015 roku.

“Wraz z postępem procesów globalizacyjnych rośnie międzynarodowe środowisko pracy, w którym regularnie realizuje się ponadnarodowe projekty - w grupach zróżnicowanych etnicznie, wiekowo i kulturowo. Dlatego umiejętność szybkiego przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zawodowego staje się dla pracowników kluczowa.”- pisze Forbes.

Co oznacza umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku?

Przede wszystkim, otwartość. Na doświadczenia, na inne sposoby zachowania i innych ludzi. Środowisko w jakim się wychowujemy, nasza rodzina i otoczenie wpływają w znaczący sposób na to jakie wartości wyznajemy w życiu, czym się kierujemy, o co zabiegamy, na co poświęcamy czas. Różnice te są widoczne nie tylko w obrębie różnych kultur, ale nawet pośród klas społecznych. W jednej rodzinie kładzie się nacisk na troskę o innych i pielęgnowanie tradycji, w innej na rywalizację i osiąganie celów.

Otwartość i tolerancja to ważne cechy, które pomogą nam w adaptacji w nowym środowisku. Należy uświadomić sobie, że jest wiele sposobów działania i nie są one koniecznie takie same jak te, do których przywykliśmy.
Jak zareagujesz, gdy kolega muzułmanin w środku dnia pracy rozłoży dywanik i odda się modlitwie? Jak wytłumaczysz gościowi hotelowemu, że recepcjonistka, która pochodzi z Rosji nie uśmiecha się tak często i szeroko jak przywykł widzieć to w Azji? Jakiego stylu zarządzania będą oczekiwać Hindusi, a jakiego Skandynawowie?

Nieznajomość norm, a co za tym idzie, oczekiwań kulturowych może doprowadzić firmę co najmniej do chaosu. Tak stało się w Dubaju, gdy Karl Magnus Ollson, założyciel arabskiego Ubera o nazwie Careem, próbował zarządzać pracownikami z Pakistanu w taki sam sposób jak zarządza się w Szwecji. Pakistańcy kierowcy przyzwyczajeni byli do dyrektywnego sposobu zarządzania, oczekiwali jasnych wskazówek i poleceń od szefa, tymczasem Karl postanowił urządzić burzę mózgów, w celu wypracowania grafiku i sposobu zarządzania pracą zmianową aby wyzwolić kreatywność i autonomię, tak cenione w jego kulturze. Rezultatem był chaos. Pracownicy nie wiedzieli co mają robić, czuli się sfrustrowani i uznali Karla za złego szefa, przez co stracił on w ich oczach i ciężko było nawiązać komunikację.

Kompetencją kulturową określamy zestaw umiejętności, które umożliwiają nam efektywne działanie w środowisku wielokulturowym. Taka kompetencja ułatwia zrozumienie osób pochodzących z innych kultur, komunikację z nimi i budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji.

Jak pracodawcy i rekruterzy weryfikują taką umiejętność?

“Zadajemy pytania weryfikacyjne, pytamy o doświadczenie w takim środowisku i sprawdzamy referencje pod tym katem.”- mówi Natalia Bogdan, właścicielka agencji pracy Job House

“Zwracam uwagę oczywiście na doświadczenie kandydatów w pobycie za granicą, dopytuję o ich wrażenia z tych doświadczeń, a następnie próbuję zestawić je z doświadczeniem ich chlebodawców. Poza tym, w rozmowie próbuję wychwycić poziom elastyczności mentalnej kandydata, która prawdopodobnie może świadczyć o umiejętności dostosowania się do innych warunków .Dodaję również pytania, które pozwoliłyby sprawdzić, czy osoba jest tolerancyjna na jakąkolwiek odmienność”- mówi Magdalena, konsultant w międzynarodowej agencji rekrutacyjnej.

“Patrzę na poziom otwartości na inne kultury i elastyczność poprzez wywiad.
Często bardzo duże przywiązanie do własnego kraju lub kultury, wychodzi podczas rozmowy, niestety wpływa na niski poziom otwartości na inne kultury. Konkretne pytania podczas rozmowy weryfikuja gotowość do pracy w środowisku wielokulturowym. Pytam o to co kandydat ceni sobie w innych kulturach, czy będzie w stanie bez zastanowienia odpowiedzieć
jakie widzi bariery a jakie plusy” –mówi rekruterka z Trójmiasta

“Stopień adaptacji do pracy za granicą weryfikuję poprzez wiedzę na temat pracy do której ma wyjechać kandydat. Bardziej zawracam doświadczenie, i to w jaki sposób kandydat powiada o doświadczeniach w pracy, np od czego zacznie i na co zwraca uwagę.”- mówi Krzysztof Orłowski, właściciel Scanwik Recruitment

“Zdolność adaptacji i miękkie aspekty weryfikujemy międzynarodowym testem psychometrycznym FACET5.”- zdradza Joanna Bojarska Buchcic, właścicielka HR SOLUTIONS GROUP

Tolerancja niejednoznaczności jest umiejętnością która warunkuje adaptację w nowym środowisku. Rekrutując personel lotniczy do Qatar Airways zwracałam na to szczególną uwagę. Dzisiejsze środowisko pracy jest szybkozmieniające się, przez co wymaga ogromnej umiejętności odnalezienia się w różnorodnych warunkach. W międzynarodowym środowisku każdego dnia pracy będziemy wystawieni na nowe bodźce i sytuacje. Stare metody działań mogą się nie sprawdzić. Będziemy zmuszeni otworzyc się na nowe metody funkcjonowania i komunikowania się.

Na dzisiejszym rynku pracy kompetencje miękkie i cechy osobowości zaczynają odgrywać znacznie większą rolę niż kompetencje techniczne. Zdolności interpersonalne decydują o efektywności kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi oraz klientami firmy.W wypadku pracy za granicą to one decydują o adaptacji, a zatem o jakości naszego życia i doświadczenia.

Reasumując, w rekrutacji pracowników w firmach międzynarodowych oraz do pracy za granicą ważne jest nie tylko rozpoznanie tych cech kandydatów, które są związane z wymogami stanowiska pracy, ale również tych, które umożliwiają funkcjonowanie w nowym środowisku.

Katarzyna Richter
Deal With Culture

Last modified on Wednesday, 07 March 2018 07:39