Praca w UE? Szukaj jej mądrze!

Swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a sieć EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) stwarza warunki do poszukiwania pracy za granicą. Kluczowe przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wyjeździe powinno być nie tylko samo wynagrodzenie czy warunki pracy, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu poza krajem ojczystym powinno być poprzedzone zebraniem rzetelnych i odpowiednio szczegółowych informacji, tak aby ewentualny wyjazd był bezpieczny i nie naraził nas na nieprzewidziane kłopoty. Poniżej podajemy źródła wiarygodnych informacji, gdzie można zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi sytuacji na rynkach pracy państw europejskich, wymaganych formalności w związku z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę, praktycznych porad, dotyczących poruszania się w obcym kraju oraz garść ważnych zasad, które pozwolą nam na bezpieczny wyjazd.

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

1. Wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest bardzo ryzykowny i dlatego odpowiednio wcześniej, przed planowanym wyjazdem z Polski, zacznij poszukiwania pracy. Można to zrobić poprzez międzynarodową stronę EURES (www.eures.europa.eu) znajdują się tam wszystkie oferty pracy, które trafiły do urzędów pracy w krajach europejskich. Dodatkowo w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie www.oferty.praca.gov.pl znajdziemy oferty pracy za granicą realizowane w ramach pośrednictwa pracy EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wyjazd za granicę i szukanie pracy na miejscu, szczególnie ważne jest uzyskanie informacji jeszcze w Polsce nt. sytuacji na rynku pracy w danym państwie oraz możliwościach zatrudnienia. Na stronie internetowej EURES znajdziemy informatory dotyczące warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest tam również rozdział poświęcony dodatkowym źródłom poszukiwania pracy za granicą. W takiej sytuacji warto również zabrać ze sobą świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy oraz referencje, które będzie można przedstawić potencjalnym pracodawcom za granicą.

2. Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową, spróbuj poznać opinie innych pracowników na jego temat przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Przyjmuj z dystansem oferty, w których podany jest tylko telefon komórkowy. Zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował działalność.

3. Korzystaj z usług urzędów pracy (www.eures.praca.gov.pl) lub agencji zatrudnienia (www.stor.praca.gov.pl). Podejmuj wyłącznie pracę legalną. Praca „na czarno” zawsze niesie zagrożenia. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:
• sprawdź, czy posiada ona odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl );
• nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego oraz ze spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np.: na ulicy, dworcu, w kawiarni);
• upewnij się czy dana agencja posiada wymaganą umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą;
• pośrednik pracy ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy za granicą pisemnej umowy, zawierającej m. in.: nazwę pracodawcy, warunki pracy i płacy, należne świadczenia, itp.
• pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (tłumaczenie dokumentów, koszty podróży, wydanie wizy, badania lekarskie). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa. Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie pieniędzy;
• sprawdź opinię o pośredniku w internecie;
• pamiętaj, że pośrednik pracy powinien kierować Cię do pracodawcy, a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej;
• nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
• nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłacisz nie istnieje.

Z danych nadsyłanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania pracy za granicą korzysta rocznie ok. 130 tysięcy osób. Niestety, wciąż pojawiają się informacje o działalności nielegalnych (nieuczciwych) pośredników proponujących pracę za granicą.

4. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju (ceny artykułów spożywczych, wynajmu mieszkania, transportu); w niektórych krajach UE „życie” jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczające środki finansowe zapewniające utrzymanie do chwili otrzymania pierwszej wypłaty lub na wykupienie biletu powrotnego, w sytuacji gdyby zaistniała konieczność wcześniejszej powrotu do Polski.

5. Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.

6. Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych, którzy już tam są.

7. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Skorzystaj z informacji na stronach internetowych: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu .

8. Zabierz ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty: paszport albo dowód osobisty, akt urodzenia, świadectwa pracy, certyfikaty, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie), wszelkie umowy lub korespondencję z pracodawcą. Warto upewnić się, że warunki umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje są dla nas zrozumiałe i zapoznać się z nimi na spokojnie przed ich podpisaniem.

9. Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie w Polsce.

Na co zwrócić uwagę decydując się na podjęcie pracy za granicą?

•oceń swoje umiejętności językowe –porównaj z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę (najlepiej znać język co najmniej w stopniu komunikatywnym)
•zabierz ze sobą konieczne do wyjazdu i do podjęcia pracy dokumenty (paszport, życiorys-CV) zaświadczenia potwierdzające twoje kwalifikacje –przetłumaczone na język kraju, w którym podejmiesz pracę),
•przed wyjazdem zrób kopię paszportu (innego dokumentu tożsamości, prawa jazdy) i zostaw domownikom
•upewnij się, że umowa jest sporządzona na piśmie w języku, który rozumiesz i że zawiera wszystkie niezbędne elementy. Sprawdź, jakie są twoje prawa i obowiązki oraz co oferuje pośrednik i pracodawca. Zachowaj jeden egzemplarz umowy dla siebie
•ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia, weź ze sobą kartę EKUZ, która uprawnia do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia i jest honorowa na w krajach UE /EFTA (informacje otrzymasz na stronie: www.nfz.gov.pl ). Jeśli celem wyjazdu jest podjęcie pracy w innym państwie członkowskim UE /EFTA karta EKUZ jest ważna tylko do momentu podjęcia pracy. Potem osoba powinna być ubezpieczona w kraju, w którym wykonuje pracę,
•Sprawdź informacje o życiu i warunkach pracy w kraju do którego wyjeżdżasz, weź dane kontaktowe polskiego konsulatu (wykaz na www.msz.gov.pl) oraz pieniądze na życie oraz powrót do Polski,
•podaj bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżasz i będziesz pracować, dane pracodawcy oraz adres, pod którym zamieszkasz
•po przybyciu na miejsce skontaktuj się z bliskimi i przekaż im informacje o Twojej sytuacji. Zawsze informuj ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania
•umów się, jak często będziesz się kontaktować z rodziną. Ustal hasło, jakim posłużysz się w sytuacji zagrożenia.

More in this category: « Oko w oko z rekruterem