Twój osobisty folder reklamowy (zapisy zakończone)

Dokumenty aplikacyjne nie zawsze muszą wyglądać tak samo, jednak podlegają pewnym standardom, których należy przestrzegać, gdyż są to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego. Ich celem jest głównie zainteresowanie potencjalnego pracodawcy kandydatem. Dobrze przygotowany życiorys i list motywacyjny są dokumentami prezentującymi całą karierę zawodową. Złożenie dokumentów aplikacyjnych to zgoda na udział w pierwszym etapie rekrutacji i jeden z najważniejszych kroków do zdobycia pracy, muszą być one zatem dostatecznie przekonujące.
Warsztat ten skierowany jest do osób, które chcą profesjonalnie przygotować swoje dokumenty aplikacyjne i wyróżnić się z tłumu kandydatów.

Biogram:

Patrycja Łukaszuk - doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem społeczno – zawodowym. Posiada uprawnienia do:
- przeprowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
- przeprowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych na podstawie testu Dialecho Performanse
- prowadzenia zajęć aktywizacyjnych na podstawie programu szkolenia „Szukam pracy”
- przeprowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testu NBK (Narzędzie Badania Kompetencji)
- przeprowadzenia diagnozy metodą identyfikacji wrodzonych talentów za pomocą Testu Gallupa.
Ukończyła szereg kursów i szkoleń dotyczących technik pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i spotkań informacyjnych z osobami zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z całożyciowym poradnictwem zawodowym.

Czas trwania warsztatu: 1,5 h
Ilość uczestników: 30 osób

Zapisy na warsztat zostały zamknięte