Skuteczny start na rynku pracy (zapisy zakończone)

Warsztat skierowany dla osób wkraczających na rynek pracy.
Współczesny rynek pracy jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a warunki na nim panujące zmuszają osoby poszukujące zatrudnienia do częstych zmian. W szczególnej sytuacji są osoby stawiające na nim pierwsze kroki , ponieważ stają przez zadaniem starannego zaplanowania procesu zatrudnienia i rzetelnego przygotowania się do jego rozpoczęcia. Opracowanie planu skutecznego startu wiąże się z poznaniem czynników, które definiują współczesny rynek pracy oraz warunków jakie stawiają pracodawcy wobec kandydatów poszukujących zatrudnienia. Warsztaty mają zatem na celu pomoc w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Biogram:

Dorota Karpowicz
Doradca zawodowy – stażysta w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku filologia rosyjska. Posiada uprawnienia do stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Ukończyła szkolenia odejmujące m.in. indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w praktyce. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi , a także młodzieżą. Ponadto ukończyła szkolenie dotyczące przepisów zatrudniania cudzoziemców

Czas trwania warsztatu: 1,5 h
Ilość uczestników: 30 osób

Zapisy na warsztat zostały zamknięte